Een nieuwe algemene priorin
voor de monastieke Familie van Betlehem

Parijs, 27 februari 2017

Zuster Emmanuel is door de Congregatie van de Religieuzen benoemd tot algemene priorin van de monastieke Familie van Betlehem, Maria Tenhemelopneming en de heilige Bruno. Zij volgt als zodanig zuster Isabelle op.

De Congregatie van de Religieuzen heeft het ontslag van zuster Isabelle, oud algemeen priorin, aanvaard en “bedankt haar voor deze jaren van dienstbaarheid waarin zij de stichteres zuster Marie is opgevolgd en voor haar moedige en gepaste beslissing om haar taak neer te leggen bij deze nieuwe etappe voor de monastieke Familie.

Het Dicasterium heeft een nieuwe algemene priorin benoemd, zuster Emmanuel, geholpen door 5 zusters adviseurs. Het Dicasterium heeft twee van de visiteurs benoemd tot apostolische Assistenten: priester Jean Quris, priester van het bisdom Angers et bisschoppelijk afgevaardigde voor het godgewijde leven, en Moeder Geneviève Barrière, emeritus moeder abdis van Jouarre. Zij worden met dankbaarheid ontvangen door de gemeenschap, die met hen reeds banden van samenwerking en vertrouwen heeft gesmeed. De rol van de door Rome gegeven Assistenten bestaat erin de algemene priorin en de permanente raad ter zijde te staan om te waken over de uitvoering van de aanbevelingen, geformuleerd door het Dicasterium, en over de vernieuwing van de Constituties, met het oog op een komend algemeen kapittel dat kan stemmen over die Constituties en een algemene priorin kan kiezen.

Punten van verbetering werden reeds doorgegeven door Rome. De gemeenschap is vast besloten daaraan in alle waarheid te werken met de Assistenten en de Congregatie van de Religieuzen.
De ganse Familie van Betlehem is de Kerk zeer erkentelijk voor haar zorgzaamheid, voor het vertrouwen dat haar wordt geschonken, en overtuigd dat deze nieuwe etappe een dynamiek van hoop inzet.

Perscontact: ##JAVASCRIPT ERROR##