Wenst u de monniken en monialen van Betlehem,
Maria Tenhemelopneming en de heilige Bruno

te helpen en te ondersteunen door een online gift?

U kunt ons helpen door uw gift te sturen naar de Fondation des Monastères en zo te profiteren van een fiscale aftrek.

Ter verduidelijking verklaren wij dat de bijdrage voor verblijfskosten niet belasting aftrekbaar is.

Wij danken u voor uw steun
en bidden speciaal voor u.

De Fondation des Monastères, een erkende stichting van algemeen belang, is gemachtigd om giften te ontvangen die aftrekbaar zijn van de belasting, voor liefdadig ondersteuningswerk voor de leden van religieuze en monastieke gemeenschappen van alle christelijke belijdenissen. 5 % van het bedrag van uw gift zal worden gestort op het solidariteitsfond van de “Fondation des Monastères”, om andere gemeenschappen te helpen. De “Fondation des Monastères” geeft stelselmatig een fiscaal ontvangstbewijs.

Aan wie wilt u een gift schenken?


Linken naar de “Fondation des Monastères” :


de monasteria van monniken

de monasteria van monialen