DE EVANGELISCHE MAAND

Het gebeurt wel dat onder de jongeren die in onze monasteria komen sommigen door de Heer geroepen worden tot het monastieke leven in de eenzaamheid. Over het algemeen spreken zij met de broeder of de zuster van het onthaal over hun vragen en zoeken. De prior of priorin van dat monasterium kan hen dan voorstellen naar de “evangelische maand” te komen.

Deze onderscheidingsretraite wordt in de stilte beleefd. Ze duurt ongeveer een maand en vindt meestal plaats rond de maand augustus. Ze staat open voor alle jongeren van alle landen en alle talen. Elke deelnemer wordt op zijn/haar unieke weg begeleid door een of twee monniken of monialen. Twee maal per dag komen de monastieke gemeenschap die hen ontvangt en de jongeren samen in de kerk om de liturgie te vieren waarin de mysteries van de Allerheiligste Drie-eenheid en Christus vereerd worden. In de loop van de dagelijkse catecheses worden deze mysteries toegelicht. Ieder kan deze beluisteren in zijn/haar taal en in een cel. De audiovisuele “bijbelse pelgrimstochten” vullen dit onderricht aan en verduidelijken het. Er wordt ook voorgesteld deel te nemen aan de Eucharistische aanbidding en gebedsateliers, als ook aan enkele intense en vreugdevolle ontmoetingen.


***


EVANGELISCHE MAAND VAN DE ZUSTERS TE MONTSVOIRONS

 


***


EVANGELISCHE MAAND VAN DE BROEDERS TE CURRIÈRE