DE MONASTERIA IN DE WERELD

een monasterium
zoeken


MOSTEIRO NOSSA SENHORA DO ROSARIO
VALE CÔVO

cartedumonde

(Bisdom Évora)
Vale Côvo
2100-300 Couço
PORTUGAL
Telefoon/fax : +351 243 65 93 16
Mobile : +351 916 17 85 86 of 916 95 46 47

In 2001 geeft de monastieke Familie van Betlehem, Maria Tenhemelopgenomen en de heilige Bruno gehoor aan de oproep van Mgr. Gilberto Canavarro dos Reis, bisschop van Setubal, om een monasterium te stichten in het land van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima, maar in dit bisdom leidt geen enkele poging om een bouwvergunning te verkrijgen tot een resultaat.

In 2007 wordt een terrein gelegen bij Couço, in het Bisdom Evora, aan de gemeenschap aangeboden : het verenigt alle voorwaarden om een monasterium te bouwen voor leerlingen van de heilige Bruno. Op 24 juni 2011 zegent Mgr. José Alves, Aartsbisschop van Evora, de eerste steen van het Monasterium Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans. Op 24 juni 2013 wordt een eerste deel van het monasterium ingewijd : een kleine kapel, zes cellen, een refter en een keuken. Van dan af verblijven enkele zusters daar in het gebed in de eenzaamheid en een vreugdevolle lofzang van God. Geprefabriceerde bouwketen maken het mogelijk snel het aantal cellen en ateliers te vermeerderen.

De warme ontvangst en de realistische hulp van de bewoners van die streek lijken te bevestigen dat dit nieuwe monasterium beantwoordt aan een plan van God voor deze landstreken die meer binnen in Portugal liggen, en die in veel opzichten een woestijn zijn, “troosteloos, dor land, zonder water”, wachtend op zaad en dauw uit de hemel.

De aanwezigheid van vrouwen in die woestijn bevreemdt… verbijstert… stelt vragen… Wat doen zij daar ? Zij doen wat Maria doet, wat de Kerk doet : die Vrouw bekleed met de zon die ver weg vlucht van de Draak, voert een harde strijd tegen hem, in de woestijn. Haar machtige en onoverwinnelijke wapen is de heilige Rozenkrans. Vraagt zij niet om met spoed van de Rozenkrans een leven te maken en van het leven een voortdurende Rozenkrans ?