DE MONASTERIA IN DE WERELD

een monasterium
zoeken


MONASTERIUM NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION
BET GEMAL

cartedumonde

(Latijns patriarchaat
van Jeruzalem)
P.O.B. 525 9910401,
Bet Shemesh
ISRAËL
+972/(0)2 991 18 89

Halverwege Tel Aviv en Jeruzalem, op dertig kilometer afstand van Gaza, dicht bij de stad Bet Shemesh, ligt de heuvel Bet Gemal waarvan de naam in het Hebreeuws “huis van Gamaliël” betekent en in het Arabisch “huis van de Schoonheid”. Deze heuvel gelijkt op de heuvels uit het Hooglied. Doordrongen van vrede, licht en stilte boeit deze zowel natuurlijke als bovennatuurlijke pracht de kinderen van Abraham en zet zij hen ertoe aan de Schepper te aanbidden. Allen worden ze onweerstaanbaar aangetrokken tot diezelfde zoektocht naar de levende God, door hetzelfde verlangen naar de Messias. Vanaf de Vde eeuw heeft deze heuvel naam verworven door de ontdekking van de relieken van de eerste christelijke martelaar van Jeruzalem, de heilige Stefanus, die volgens een oude joods-christelijke traditie zou zijn begraven in het eigendom van de beroemde rabbijn Gamaliël, meester van Paulus van Tarsis en lid van het Sanhedrin, zoals Nicodemus en zijn zoon Abidas. Heel de betekenis, de geschiedenis en het belang van deze plaats voor de christenen hangen van deze gebeurtenis af.

Tot in 1967 wordt deze heuvel geëxploiteerd door een agrarische school die door de Paters Salesianen gesticht was. Zij voedden daar Arabische kinderen uit de streek op. De verwikkelingen van het politieke leven hebben geleid tot de sluiting van deze school. Gedeeltelijk worden deze terreinen nog moedig bebouwd door de zonen van Don Bosco : graanvelden, wijngaarden, olijfboomgaarden. Bedoeïenen laten daar hun kuddes grazen. In een gemeenschappelijk evangelisch perspectief ontvangen de Salesianen, de gemeenschap van monniken en die der monialen op de heuvel talrijke Israëlische, Palestijnse bezoekers en pelgrims van alle horizonten en alle landen. In 1987 wordt de huidige plaats van het monasterium grootmoedig door de Paters Salesianen aan de monialen geschonken. André Nathan Chouraqui, die adjunct-burgemeester van Jeruzalem was, een groot en bekend auteur, onder andere wegens zijn vertaling van de Bijbel, moedigt aan en maakt mogelijk dat dit monasterium opgericht en gebouwd kan worden in het land Israël.