ONTSTAAN VAN DE MONASTIEKE FAMILIE VAN BETLEHEM

De monastieke Familie van Betlehem, Maria Tenhemel-opgenomen en de Heilige Bruno is op 1 november 1950 op het Sint-Pietersplein te Rome gesticht op het uur waarop Paus Pius XII het dogma afkondigde van de Tenhemelopneming van Maria : Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Enkele Franse pelgrims horen dan de oproep om alles te geven opdat er in de Kerk nieuwe gemeenschappen ontstaan. Hun roeping zal erin bestaan om deel te nemen aan het leven van de Moeder Gods die in het hart van de Drie-eenheid verblijft, in een leven van aanbidding van de Vader in Geest en Waarheid. Zo begint in 1951 in een klein dorpje in Frankrijk een gemeenschap godgewijde vrouwen in de stilte te leven volgens dit “Plan van de Maagd Maria”.

***

Op het feest van de Heilige Bruno, 6 oktober 1976, ontvangen de eerste broeders het monastieke habijt. Zij vestigen zich in het monasterium van Currière-en-Charteuse waar zij hetzelfde leven leiden als de monialen, in twee gescheiden gemeenschappen.