… MAAR VAN ELK WOORD DAT VOORTKOMT UIT DE MOND VAN GOD

Zie, de dagen komen
— zo luidt de godsspraak van de Heer, God —
dat Ik honger breng in het land,
geen honger naar brood,
geen dorst naar water,
maar honger en dorst om het Woord van de Heer te horen.
Dan zullen zij zwerven van zee naar zee,
dwalen van het noorden naar het oosten
overal zoekend naar het Woord van de Heer,
maar zij zullen het niet vinden!

Amos 8,11-12

DE JOODSE GODSDIENST

De Kerk kan niet vergeten, dat zij door het volk waarmee God zich in zijn onuitsprekelijke barmhartigheid heeft verwaardigd het Oude Verbond aan te gaan, de openbaring van het Oude Testament heeft ontvangen en dat zij gevoed wordt vanuit de wortel van de goede olijfboom, waarop de wilde olijftakken, de heidenen, geënt zijn. Want de Kerk gelooft dat Christus, onze Vrede, Joden en heidenen door het kruis tot verzoening heeft gebracht en beiden één heeft gemaakt in zichzelf. NOSTRA ÆTATE §4

In de woestijn die geschikt is voor de openbaring, gaat God tot ABRAHAM spreken, de Vader der gelovigen, tot Mozes, de man van de Tora van Vuur, die een voorafbeelding was van de enige Zoon, en tot Elia, de maagdelijke profeet van de stille en eenzame intimiteit met God. Drie dienaars van de God van het Verbond die ons uitnodigen om met hen op weg te gaan op de wegen van de Heilige Geschiedenis van een Volk. In dat Volk kunnen wij de vervulling van het eeuwige Heilsplan aanschouwen en in dat Volk wortelt ook onze eigen geloofsgeschiedenis.

In de eenzaamheid is God nabij.
In de woestijnen woont Hij in ons.
De volle plaatsen van de wereld zullen ons eenzaam lijken
en de eenzaamheid zal ons niet leeg toeschijnen.
Wij zullen altijd vol vreugde zijn in God
vervuld van blijdschap om onze Schepper,
van jubel om zijn wil,
van verlangen naar het moment waarop wij Hem zullen ontmoeten. Bahya Ibn Paquda. † Xde eeuw

De woestijn is niet de plaats van isolement maar van een ontmoeting. André Néher † 1988