DE DRIE NAMEN

Een eenvoudige stal wordt ingericht als eerste oratorium. Het doet denken aan de grot waar de Zoon van God als een kind geboren is. Daar aanbidden de monialen in navolging van de Maagd Maria Jezus aanwezig in de Eucharistie. Daarom ontvangt de nieuwe gemeenschap de naam BETLEHEM.


De gemeenschap ontvangt ook de naam MARIA TENHEMELOPGENOMEN. Deze naam herinnert de monniken en monialen eraan dat de verheerlijkte Maagd Maria het model en oerbeeld is van hun roeping.


Om deze roeping te volbrengen, ontvangen de monniken en monialen de levenswijsheid van de HEILIGE BRUNO die in de XIde eeuw de tradities heeft overgenomen van de “laura’s” die in de IVde eeuw in de woestijnen van het Midden-Oosten ontstonden.