BETLEHEM IN DE KERK

DECREET VAN DE CANONIEKE VERHEFFING

De monastieke Familie van Betlehem is tot pauselijk recht verheven op 6 oktober 1998, door een decreet dat werd goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II.BETLEHEM EN DE WESTERSE KERK

ONTMOETINGEN MET DE OPPERHERDERS

17 november 1965 — Audiëntie met Paus Paulus VI

14 december 1977 — Audiëntie met Paus Paulus VI

25 oktober 1993 — Audiëntie met Paus Johannes Paulus II

14 maart 1998 — Audiëntie met Paus Johannes Paulus II

8 december 1999 — Audiëntie met Paus Johannes Paulus II

31 mei 2004 — Audiëntie met Paus Johannes Paulus II

27 maart 2007 — ontmoeting met Paus Benedictus XVI op het Sint-Pietersplein

4 juni 2010 — ontmoeting met Paus Benedictus XVI in de kerk te Paphos (Cyprus)

Fotografisch krediet : © Servizio fotografico van de Osservatore Romano, Vaticaan, gratis concessie


ONTMOETINGEN MET DE BISSCHOPPEN

Monseigneur Lamy

Monseigneur Lamy, bisschop van Sens, heeft de eerste gemeenschap in zijn bisdom ontvangen, in Chamvres, vanaf februari 1951 tot 1954.

Monseigneur Renard

Kardinaal Renard was bisschop van Versailles van 1953 tot 1967 en onze kerkelijk verantwoordelijke.

Monseigneur Bontems

Monseigneur Bontems, bisschop van Chambéry, Maurienne, Tarentaise van 1960 tot 1985 is onze kerkelijk verantwoordelijke geworden toen Kardinaal Renard tot aartsbisschop van Lyon werd benoemd.

Monseigneur Matagrin

Monseigneur Matagrin, bisschop van Grenoble van 1969 tot 1989 is onze kerkelijk verantwoordelijke geworden in 1976 bij de stichting van de broeders.

Kardinaal Lustiger

Kardinaal Jean-Marie Lustiger, aartsbisschop van Parijs, heeft de monastieke Familie van Betlehem begeleid, ondersteund en geholpen, en haar altijd zijn trouwe vriendschap betoond.

Kardinaal Errázuriz

Monseigneur Errázuriz was secretaris van de Congregatie voor Instituten van Godgewijd Leven en Sociëteiten van Apostolisch Leven van 1991 tot 1996. Hij heeft de algemene prior en priorin ontvangen met het oog op de pauselijke verheffing.

Monseigneur Mullor

Monseigneur Justo Mullor García was van 2000 tot 2007 president van de Pontificale Kerkelijke Academie die belast is met de vorming van de nuntiussen. Hij is een heel trouwe vriend van onze monasteria.
BETLEHEM EN DE OOSTERSE KERK

De Patriarch Athenagoras — Geneve

De orthodoxe Patriarch van Constantinopel Athenagoras is in juni 1967 naar Geneve gekomen. In het kader van een bijeenkomst over de eenheid van de Christelijke Kerken ontmoet hij Zuster Marie.

Verblijf in het Monasterium van de heilige Patapios

Om het oosters monnikenleven te leren kennen, verblijven zuster Marie en zuster Samuel in het monasterium van de heilige Patapios, bij Korinthe, in maart 1968.

Vader Amfilokios — Patmos

Vader Amfilokios, staretz van het monasterium te Patmos, zegent zuster Samuel en Zuster Marie die naar het eiland Patmos zijn gekomen in de voetstappen van de evangelist Johannes, die daar de boodschap van de Apokalyps ontving.

Vader Georges Drobot

De Russisch-orthodoxe priester Georges Drobot is een befaamd iconenschrijver die gedurende verschillende jaren aan de zusters is komen leren iconen te schrijven in het monasterium te Pugny, waar hij ’s zomers met zijn familie kwam.

Vader Boris Bobrinskoi

Vader Boris Bobrinskoi, priester van de Franstalige parochie van de Heilige Drie-eenheid (Rue Daru) te Parijs en decaan van het Instituut Saint Serge, is een trouwe vriend van onze monastieke familie.

Kardinaal Garonne — Monseigneur Aemilianos Timiadis

Kardinaal Garonne, prefect van de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding en president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, en Monseigneur Aemilianos Timiadis, afgevaardigde van Patriarch Athenagoras bij de Oecumenische Raad van Kerken te Geneve, ontmoeten Zuster Marie in het monasterium van Pugny.

Vader Sophrony

Vader Sophrony, leerling van de staretz Silouan van de berg Athos, bezoekt het monasterium van Les Montsvoirons.