BETLEHEM IN DE KERK

DECREET VAN DE CANONIEKE VERHEFFING

De monastieke Familie van Betlehem is tot pauselijk recht verheven op 6 oktober 1998, door een decreet dat werd goedgekeurd door Zijne Heiligheid Paus Johannes Paulus II.